چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388
فراخوان تئاتر فردا  شرایط شرکت:
  - موضوع آزاد می باشد و در بخش نگاه ویژه ، جایزه  ویژه ای به یک اثر با موضوع فرهنگ انتظار اهداء میگردد.
  - متون ارسالی نباید پیش از این در جشنواره ای شرکت کرده باشد. اولویت با متونی است که توسط نویسنده بومی نوشته شده است.
  - دبیرخانه جشنواره پذیرای حداکثر 7 نفر از هر گروه شرکت کننده میباشد.
  - به کلیه گروههای راه یافته به جشنواره مبلغ 500/000 ریال کمک هزینه تعلق میگیرد.
  - دبیرخانه جشنواره خود را ملـزم به پذیرش و اسکان گروههای شهرستانی میداند.
  - با عنایت به نامگذاری سال اصلاح الگوی مصــرف ، از گروههای شرکت کننده دعوت میشـود با کاهش هزینــه ها از جمله حداقل رساندن دکور نمـایش و بقیـه مـوارد بهشکل عملـی به این موضوع صحه بگذارند.

  - کلیه متقاضیان شرکت می بایست متن و یا طرح نمایش را بصورت تایپ شده و یا دست نویسی با خطی خوانا بر یک روی صفحه A4 به اضافه مجوز کتبی از نویسنده و شماره همراه کارگردان را به نشانی دبیرخانه جشنواره ارسال و یا تحویل نمایند. شرایط بازبینی متعاقباً اعلام خواهد شد.


  جوایز ویژه:
  - جایزه ویژه هیئت داوران به موضوع فرهنگ انتظار : تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و 2 سکه  تمام بهار آزادی.
  - جهت حمایت از نویسندگان بومی و تشویق و ترغیب ایشان ، در این بخش جوایز ویژه ای اهدا میگردد.
  - جایزه ویژه ای به یک اثر که به بهترین نحو به کاهش هزینه های اجرایی خود فکر کرده باشد اهدا میگردد.

  سایرجوایز:

   - در هریک از گرایشهای کارگردانی ، بازیگری مرد و زن ، طراحی صحنه ، طراحی لباس و موسیقی جوایز زیر اهداء میگردد :

   نفراول : تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و یک سکه بهارآزادی

   نفردوم : لوح تقدیر و نیم سکه بهارآزادی

   نفرسوم : لوح تقدیر و ربع سکه بهارآزادی


گاهشمار جشنواره:
  - آخرین مهلت ارسال متن یا طرح نمایش: 31 اردیبهشت ماه 1388 (زمان تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد)
  - اعلام نتایج بازخوانی: 6 خردادماه 1388
  - بازبینی: هفته اول مردادماه 1388
  - جشنواره:13  الی 15 مردادماه 1388


  داوران جشنواره:
   مرحله بازبینـــی: در این مرحله از اساتید استانی استفاده خواهد شد.
  جشنـواره: از اساتید برجسته کشوری جهت داوری جشنواره و برگزاری کلاسهای آموزشی استفاده خواهد شد.


نشانی دبیرخانه: میناب ، بلوار امام ، روبروی سپاه ، فرهنگسرای شهید بهشتی
کدپستی: 79819-93111  تلفن:  2226766 (0765)


تعداد بازدیدکنندگان : 125042
Powered by BlogSky.com
عناوین آخرین یادداشت ها