یکشنبه 13 بهمن 1387
معادله زمانیشاید تا آنروی زمین ساعتها فاصله باشد ...

اما تمام دقیقه های دنیا در یک لحظه آغاز میشود ...

تعداد بازدیدکنندگان : 125042
Powered by BlogSky.com
عناوین آخرین یادداشت ها